Grywalizacja metodą pracy z osobami dorosłymi

Strona główna » Erasmus + 2023 » Grywalizacja metodą pracy z osobami dorosłymi

wielkość tekstu: A | A | A

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach rozpoczął realizację projektu pt. „Grywalizacja metodą pracy
z osobami dorosłymi” (2022-1-PL01-KA122-ADU-000072704). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Termin realizacji projektu: 01.12.2022 – 31.10.2023.

Projekt zakłada udział 22 przedstawicieli kadry zarządzającej i edukacyjnej/szkoleniowej UTW w kursie „Grywalizacja – uczenie się osób dorosłych oparte na grach” w podziale na dwie mobilności po 11 osób każda. Wstępne terminy wyjazdów to: 14-25.08.2023 oraz 28.08-08.09.2023. W trakcie pobytu w Grecji zostanie zrealizowany 10-dniowy kurs. Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education mająca swoją siedzibę w Grecji

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę w zakresie:

 • podstawowych zasad grywalizacji, nauki opartej na grach, założeń i mechanizmów,
 • narzędzi grywalizacji, symulowania krytycznego i kreatywnego myślenia poprzez grywalizację,
 • podziału gier i ich funkcji edukacyjnych, gier opracowanych na potrzeby pracy z osobami dorosłymi,
 • gier i ich wpływ na kompetencje kluczowe,
 • rodzajów gier, które angażują w proces uczenia się osoby dorosłe (gry terenowe, miejskie, planszowe, językowe, teatralne, cyfrowe, odgrywanie ról, symulacyjne),
 • aplikacji i narzędzi do korzystania z gier w ramach procesu uczenia się,
 • gier wykorzystywanych w procesie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość i edukacji hybrydowej.

Udział w międzynarodowym kursie pozwoli podnieść umiejętności językowe, społeczne, współpracy w grupie, nawiązywania kontaktów, zwiększy świadomość międzykulturową.

 

Przed wyjazdem na kurs uczestnicy projektu będą brali udział w zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych, które przygotują ich do udziału w mobilności. Uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kompetencje i umiejętności podczas międzynarodowego kursu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

ZAŁĄCZNIKI
Oferujemy
 • KAWIARENKĘ LITERACKĄ
 • TEATR I KINO
 • PRZEDSTAWIENIA KABARETOWE
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA KULTURALNE
 • SPORTY WODNE
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.dalej 
 • Pierwszy polski Uniwersytet III wieku powstał w 1975r. w Warszawie.dalej 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 42-450 ŁAZY

tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. UTW Łazy. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW. Aktualności, historia, zarząd, rada programowa, zajęcia, wykłady.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna