Podsumowanie projektu

Strona główna » Erasmus + 2023 » Podsumowanie projektu

wielkość tekstu: A | A | A

W 2023 roku grupa seniorów reprezentująca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach zrealizowała kolejny projekt Erasmus+ w ramach edukacji dla dorosłych. Tematem szkolenia była „Grywalizacja metodą pracy z osobami dorosłymi. Szkolenie 22 osób odbyło się w terminie 13.08.2023 – 10.09.2023r.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach (UTWŁ) w roku 2020 nawiązał współpracę z włoską organizacją Erasmus Learning Academy i to właśnie z tą firmą napisał swój pierwszy samodzielny projekt z programu Erasmus+. UTWŁ jest organizacją, która posiada liczne grono członków, słuchaczy. Głównym celem działania organizacji podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. Stowarzyszenie stara się dostosowywać swoją ofertę edukacyjną dla osób dorosłych do ich potrzeb i oczekiwań oraz wymogów stawianych przez obecną rzeczywistość. W tym celu stara się korzystać z możliwości udziału w różnych kursach, szkoleniach, warsztatach mających na celu poznawanie nowych metod, narzędzi i technik pracy z osobami dorosłymi. Udział w programie Erasmus+ otwiera przed organizacją nowe możliwości, tj. daje okazję do skorzystania z międzynarodowych kursów, szkoleń w zakresie edukacji dorosłych, możliwości nabywania nowej wiedzy, doświadczenia, rozwijania umiejętności szczególnie wśród kadry zrządzającej i edukacyjnej. Pozwala to na usprawnianie działań organizacji, lepsze i efektywniejsze prowadzenie zajęć dla seniorów, co bezpośrednio wpływa na wzrost zainteresowania ofertą uniwersytetu.

Wśród najważniejszych potrzeb i wyzwań, które stoją przed Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach jest stałe doskonalenie jakości edukacji dla osób dorosłych, wprowadzanie nowych elementów nauczania nieformalnego, zwiększanie aktywności międzynarodowej, wzmocnienie współpracy z zagranicznymi instytucjami w sektorze edukacji dorosłych oraz zwiększanie motywacji członków UTWŁ do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, wzmocnienie motywacji do uczenia się przez całe życie.

Kadra zarządzająca i edukacyjna chce wprowadzać nowe metody, techniki pracy z seniorami. Jednym z takich sposobów jest tzw. grywalizacja. Jest to jedna z metod pracy z osobami dorosłymi wykorzystująca gry i techniki projektowania gier w różnorodnej tematyce. Grywalizacja ma na celu angażowanie ludzi, motywowanie do działania, pobudzanie do nauki, aktywności, rozwiązywania problemów przy osiąganiu przy tym pożądanych zachowań i celów. Poznanie podstawowych zasad grywalizacji, metod ich prowadzenia, zakresów tematycznych gier oraz ich rodzajów, daje możliwość uatrakcyjnienia zajęć w sekcjach działających w UTW. Celem projektu był wzrost kompetencji i umiejętności kadry w zakresie realizacji projektów międzynarodowych oraz rozwój stowarzyszenia na arenie międzynarodowej i tym samym wzmocnienie europejskiego wymiaru organizacji.

Jedną z potrzeb uniwersytetu w Łazach jest także zdobycie doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych. Udział w programie Erasmus+ i uczestnictwo w kolejnym projekcie wpłynie na poprawę umiejętności zarządzania, co jest bardzo ważne z perspektywy przyszłych projektów i działań o charakterze międzynarodowym.

 

Oferujemy
  • KAWIARENKĘ LITERACKĄ
  • TEATR I KINO
  • PRZEDSTAWIENIA KABARETOWE
  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
  • ZAJĘCIA KULTURALNE
  • SPORTY WODNE
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.dalej 
  • Pierwszy polski Uniwersytet III wieku powstał w 1975r. w Warszawie.dalej 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 42-450 ŁAZY

tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. UTW Łazy. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW. Aktualności, historia, zarząd, rada programowa, zajęcia, wykłady.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna