Informacja dot. projektu

Strona główna » Erasmus + 2023 » Informacja dot. projektu

wielkość tekstu: A | A | A

Zarząd UTW w Łazach Uchwałą nr 46 w dniu 16.03.2023r. powołał 6-osobowy Zespół Projektowy.

Koordynatorem projektu jest Bogdan Męcik

 Z osobami z Zespołu Projektowego zostaną podpisane Umowy Wolontariackie.

Wyjątek stanowi osoba zajmująca się finansami i rozliczeniem projektu.

 

Zarząd UTW Uchwałą nr 47  w dniu 16.03.2023r. powołał Komisję Rekrutacyjną

Komisja pracuje również w wolontariacie, członkowie tej Komisji nie mogą brać udziału w tym projekcie.

Pisemne odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej należy kierować drogą mailową do Koordynatora na adres utw@utwlazy.pl

 

Zarząd UTW w Łazach Uchwałą nr 48 w dniu 16.03.2023r. zatwierdził Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Grywalizacja metodą pracy z osobami dorosłymi”.

 

Wszelkie informacje dla chętnych udziału w projekcie są na stronie internetowej.

Pytania prosimy kierować na adres mailowy utw@utwlazy.pl

 

Z rekrutacji zostanie sporządzona lista główna i rezerwowa. Obie listy zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu przy wejściu do biura UTW.

Na stronie internetowej podana zostanie data zakończenia kwalifikacji.

Osoby zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną zostaną powiadomione telefonicznie.

Z chwilą wywieszenia list każdy kandydat będzie miał prawo odwołać się w ciągu 2 dni od decyzji Komisji Rekrutacyjnej a ta z kolei w ciągu 2 dni rozpatrzy wniosek.

Oferujemy
  • KAWIARENKĘ LITERACKĄ
  • TEATR I KINO
  • PRZEDSTAWIENIA KABARETOWE
  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
  • ZAJĘCIA KULTURALNE
  • SPORTY WODNE
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.dalej 
  • Pierwszy polski Uniwersytet III wieku powstał w 1975r. w Warszawie.dalej 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 42-450 ŁAZY

tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. UTW Łazy. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW. Aktualności, historia, zarząd, rada programowa, zajęcia, wykłady.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna