Nasza historia

Strona główna » O nas » Nasza historia

wielkość tekstu: A | A | A

Realizują plany i spełniają marzenia.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach to jedna z najbardziej rozpoznawalnych stowarzyszeń nie tylko w regionie, ale również w całym kraju. Edukacja, integracja międzypokoleniowa i promocja miasta to główne cele, które od początku zakładała sobie przodująca organizacja senioralna. O planach na przyszłość oraz projektach już zrealizowanych opowiedzieli członkowie Zarządu UTW Łazy: Krystyna Męcik, prezes UTW, Ewa Wiekiera, wiceprezes UTW, Lidia Białas, sekretarz UTW, Renata Bałazy, skarbnik, Bogusław Radko, członek Zarządu.

 

Agnieszka Seweryn: Od lat Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach prężnie działa, rozpowszechniając lokalną politykę senioralną. Jakie propozycje mające na celu polepszenie życia seniorów w tym czasie podjęte zostały z inicjatywy łazowskiego UTW?

Zarząd UTW: W 2010 roku Walne Zebranie przyjęło postulat utworzenia w budynku KTS Dziennego Domu Opieki w Łazach. W 2012r. zainicjowaliśmy utworzenie Rady Seniorów. Pomysły zostały pozytywnie zaopiniowane przez burmistrza Macieja Kaczyńskiego i systematycznie realizowane. Oprócz tego każdego roku włączamy się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 7 lat realizujemy projekt integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne sadzenie drzewek z przedszkolakami. No i nasze sztandarowe wydarzenie czyli Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Seniorów. Zaczęliśmy od niewielkich zawodów sportowych dla miejscowych seniorów. Z czasem zaczęliśmy zapraszać okoliczne UTW. W tym roku w Senioriadzie udział wzięło ponad 800 uczestników z całego kraju. Ta impreza pokazuje, że seniorzy to bardzo aktywna część społeczeństwa, która już dawno wstała z foteli i wyszła z domów. Potrafimy się realizować na bardzo wielu płaszczyznach, musimy tylko mieć możliwość działania.

 

AS: Praca w stowarzyszeniu wiąże się z wieloma zadaniami i wypełnianiem stosu dokumentów. Gdzie znajduje się siedziba UTW Łazy i ile czasu spędzają Państwo w pracy?

ZUTW: Biuro mamy w Łazach na Jesionowej 1. To mały pokoik, w którym codziennie pracujemy w wolontariacie, planujemy, realizujemy założenia UTW, wdrażamy w życie nasze pomysły. Nasze szafy wypełnione są po brzegi dokumentami. Ciągle jest coś do zrobienia, do załatwienia, nieustannie poszukujemy nowych konkursów i pozyskujemy sponsorów. To bardzo ważne aspekty naszej działalności, dzięki którym możemy się rozwijać i działać na szerszym polu niż tylko Gmina Łazy.

 

AS: To oczywiste, że tak szeroki zakres działalności nie zamyka się w naszym mieście. Gdzie jeszcze Państwo reprezentują Gminę Łazy?

ZUTW: W ostatnim czasie prezes Krystyna Męcik brała udział w tworzeniu i opiniowaniu Wieloletniego Programu „Senior-Wigor” na lata 2015-2020. Oprócz tego jest wiceprzewodniczącą Komisji ds. Promocji i Kontaktów z Otoczeniem w Obywatelskim Parlamencie Seniorów, członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej pry MPiPS oraz członkiem Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. To bardzo ważne funkcje, poprzez które o Gminie Łazy słyszy cała Polska.

 

AS: W ostatnich latach uniwersytety stały się bardzo popularne wśród seniorów. Jaki jest cel działalności UTW?

ZUTW: Uniwersytet Trzeciego Wieku ma na celu przede wszystkim poprawę jakości życia osób starszych poprzez umożliwienie im korzystania z oferty: opiekuńczej, edukacyjnej, kulturowej i rekreacyjnej. Kluczowymi obszarami naszej działalności jest aktywność społeczna, zdrowie i samodzielność oraz relacja międzypokoleniowa.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach powstał z inicjatywy Krystyna Męcik i Macieja Kaczyńskiego. Krystyna Męcik, która miała doświadczenie wykłądowcy na UTW w Częstochowie zainteresowała pomysłem Burmistrza Łaz Macieja KAczyńskiego. Wspólnie zaprosili do Komitetu Założycielskiego Konrada Knopa, Bogusławę Wojtasik i Irene Van der Coghen. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach został przyjęty do grona Stowarzyszeń w dniu 11. 05. 2007 roku i rozpoczął swoją działalność. W 2008 roku zostaliśmy członkiem Ogólnopolskiej Federacji STowarzyszeń UTW, a prezes Krystyna Męcik została wybrana do Zarządu.

 

W skład Zarządu wraz z późniejszymi zmianami wchodzą:

Prezes - mgr Krystyna Męcik
Wice-prezes - mgr Lidia Białas
Sekretarz - Ewa Tomasik
Skarbnik - Renata Gocyla
Członek - prof. Krzysztof Jarosz

 

W skład Komisji rewizyjnej wraz z późniejszymi zmianami wchodzą:

Przewodnicząca - Urszula Rzepecka
Sekretarz - Bogusława Wojtasik
Członek - Krystyna Knop

 

Celem działania UTW jest:

1. Zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia.
2. Prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk- w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych itp.
3. Propagowanie komunikacji społecznej.
4. Aktywizacja społeczna osób starszych.
5. Rozwój indywidualnych zainteresowań.
6. Propagowanie turystyki, krajoznawstwa i ochrony zabytków.
7. Integracja pokoleń- wspólne działanie w kołach zainteresowań.
8. Organizowanie pomocy i rozrywki ludziom starszym, chorym i samotnym.
9. Organizowanie przedstawień, występów okolicznościowych i pożytecznych działań na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Uroczysta Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach odbyła się  20  października  2007 roku uroczystość zaszczycił swoją obecnością między innymi znakomitymi osobistościami prof. Jerzy Buzek wygłaszając wykład na temat  aktywizacji osób starszych.

Oferujemy
  • KAWIARENKĘ LITERACKĄ
  • TEATR I KINO
  • PRZEDSTAWIENIA KABARETOWE
  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
  • ZAJĘCIA KULTURALNE
  • SPORTY WODNE
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.dalej 
  • Pierwszy polski Uniwersytet III wieku powstał w 1975r. w Warszawie.dalej 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 42-450 ŁAZY

tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. UTW Łazy. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW. Aktualności, historia, zarząd, rada programowa, zajęcia, wykłady.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna