Informacje dot. projektu

Strona główna » Erasmus + 2024 » Informacje dot. projektu

wielkość tekstu: A | A | A

Nowe mobilności dla seniorów w ramach Erasmus+

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach realizuje swój pierwszy projekt w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt o nr 2023-1-PL01-KA121-ADU-000117765 jest  dofinansowany przez Unię Europejską i realizowany w okresie 01.06.2023 – 31.08.2024. Głównym celem projektów realizowanych w ramach Akredytacji jest:

 1. wzmocnienie współpracy z zagranicznymi instytucjami w sektorze edukacji dorosłych, zwiększenie europejskiego wymiaru UTWŁ,
 2. zwiększenie wiedzy, kompetencji i kwalifikacji przedstawicieli UTWŁ w zakresie nowych metod nauczania i uczenia się osób dorosłych,
 3. uczestnictwo w europejskich programach nauczania i uczenia się jako szansa na poprawę jakości oferty edukacyjnej oraz poprawę kompetencji kluczowych słuchaczy UTWŁ.

W ramach obecnie realizowanego projektu przedstawiciele kadry zarządzającej, edukacyjnej/ szkoleniowej UTW w Łazach wezmą udział w międzynarodowych kursach w Grecji o tematyce:

 • „Techniki pobudzania pamięci, wyrażania emocji, dzielenia się wiedzą i ich wpływ na kreatyny rozwój zajęć dla seniorów”,
 • „Facylitowanie i moderowanie spotkań, czyli jak zadbać o efektywność i zaangażowanie uczestników zajęć w UTW”.

Ponadto, 11 przedstawicieli UTWŁ w grupowej mobilności w Czechach. Mobilność trwała będzie 5 dni (+2 dni podróży). Grupowa mobilność dorosłych uczących się ma na celu poznanie zasad, metod i narzędzi kształcenia, prowadzenia zajęć dla osób dorosłych w Czechach i możliwość wykorzystania ich we własnej ofercie edukacyjnej. Grupa polskich słuchaczy każdego dnia mobilności będzie spotykała się ze słuchaczami z czeskiego UTW, by wzajemnie się uczyć i poznawać w jaki sposób prowadzone są zajęcia dla osób dorosłych w obu organizacjach. W trakcie spotkań uczestnicy będą rozmawiać również na tematy dot. włączania społecznego, różnorodności, dyskryminacji, ulegania stereotypom, uczestnictwa w społeczeństwie. Udział w grupowej mobilności to szansa na zwiększenie kompetencji kluczowych uczestników, szczególnie w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Dla każdego uczestnika projektu wyjazd do innego kraju to możliwość nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów, zwiększenia świadomości międzykulturowej, postawy otwartości i tolerancji.

Przed wyjazdem uczestnikom zostanie zapewnione wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w kraju, do którego wyjadą. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

Zwieńczeniem mobilności będzie otrzymanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w działaniach, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

ZAŁĄCZNIKI
Oferujemy
 • KAWIARENKĘ LITERACKĄ
 • TEATR I KINO
 • PRZEDSTAWIENIA KABARETOWE
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA KULTURALNE
 • SPORTY WODNE
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.dalej 
 • Pierwszy polski Uniwersytet III wieku powstał w 1975r. w Warszawie.dalej 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 42-450 ŁAZY

tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. UTW Łazy. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW. Aktualności, historia, zarząd, rada programowa, zajęcia, wykłady.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna