FORUM TRZECIEGO WIEKU- KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIV FORUM EKONOMICZNEMU

Strona główna » Aktualności » FORUM TRZECIEGO WIEKU- KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIV FORUM EKONOMICZNEMU

wielkość tekstu: A | A | A

W dniach 3 -6 września 2014r w Krynicy i Nowym Sączu odbyło się Forum Trzeciego Wieku Towarzyszące XXIV Forum Ekonomicznemu pod Honorowym Patronatem Władysława Kosiniaka – Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ireny Lipowicz- Rzecznika Praw Obywatelskich, Małgorzaty Fuszary - Sekretarz Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.
Organizatorem była Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.
           Forum rozpoczęło wystąpienie Wiesławy Borczyk Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – w imieniu Organizatorów Forum.
Podczas forum odbyła się Debata: Polityka Senioralna w Polsce Wyzwaniem XXI z udziałem:
-  Władysława Kosiniaka - Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
-  Igora Radziewicza- Winnickiego, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia,
-  Michała Szczerby Posła na Sejm RP Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej,
-  Mieczysława Augustyna Senatora RP Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
-  Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego,
-  prof. dr hab. Bolesława Samolińskiego Przewodniczącego Rady Polityki Senioralnej,
-  Macieja Kucharczyka Dyrektora Zarządzającego AGE Platform Europa,
-  prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, Krajowego Konsultanta ds. Geriatrii, Kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,
-  dr hab. Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, eksperta, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Krystyny Lewkowicz Prezesa Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW.
Podczas drugiego dnia Forum III Wieku odbyły się II Panele.
I Panel: Seniorzy w społeczeństwie obywatelskim – 25 lat wolności
Głównym tematem Panelu były problemy związane z budową społeczeństwa obywatelskiego i roli seniorów w  procesach demokratyzacji. Organizacje pozarządowe - III sektor -  w państwach demokratycznych odgrywają ważną rolę w tworzeniu przestrzeni publicznej przyjaznej wszystkim grupom społecznym. Profesjonalizacja  NGO, rozwój kompetencji, nowoczesne formy zarządzania oraz  standaryzacja działań  są niezbędne dla   wzmocnienia pozycji III sektora w relacjach z sektorem publicznym  i gospodarczym. Panel będzie również  miejscem międzynarodowej wymiany informacji i " dobrych praktyk" krajów Unii Europejskiej.
Gościem specjalnym był Józef Burian - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Słowacja.
W dyskusji wzięli udział:
-  Maciej Julian Kucharczyk - Dyrektor Zarządzający, AGE Platform Europe, Belgia
-  Barbara Imiołczyk - Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polska
-  Alina Respondek - Dyrektor FRSE Warszawa, Zastępca Dyrektora Programu Erasmus+, Edukacja dorosłych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Polska;
-  doc. dr Ewelina Hrycaj- Małanicz, Dyrektor Polskiego UTW, Prezes Stowarzyszenia Lekarzy, Lwów, Ukraina;
-  Pavel Machal - Prezes , Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku , Czechy
Romana Pawlińska-Chmara - Uniwersytet Opolski, członek Rady Polityki Senioralnej, Polska;
II Panel: Ekonomia przyjazna seniorom. Srebrna gospodarka.
Głównym tematem Panelu były sprawy dotyczące starzejące się społeczeństwa, jakie to wyzwanie XXI wieku dla decydentów w całej Europie. Jak możemy wykorzystać procesy demograficzne do kształtowania  i wdrażania polityki senioralnej? Jak skutecznie promować edukację i aktywność  osób starszych w oparciu o uniwersytety trzeciego  wieku i organizacje seniorskie? W jaki sposób wykorzystać potencjał i doświadczenie seniorów ?  Jaką strategię należy przyjąć dla rozwoju "srebrnej gospodarki" - nowoczesnego rynku, z kompleksową ofertą usług zdrowotnych, opiekuńczych i społecznych dla osób starszych i nowymi miejscami pracy?
Gość specjalnym była Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Paneliści:
-  Marek Sowa- Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska;
-  Maria Dolors Nuñez - Dyrektor Programu Srebrna Gospodarka, ACCIO - Agencja Innowacji i Przedsiębiorczości przy Rządzie Katalonii , Hiszpa
-  Christina Rogestam - Prezes, Związek Szwedzkich Emerytów , Szwecja;
-  Dariusz Rostkowski - Doradca, Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, Polska;
-  Oleh Shmilyk, Przewodniczący NGO "Regional Development Agency "Perspective Stryyschyny"; kraina
-  R oman Kolek -Wicemarszałek Województwa Opolskiego;

W ramach III Sesji odbyły odbył się wykład dotyczący zaangażowania organizacji seniorskich (Age Platform Europe) w poprawę jakości życia seniorów. Omówienie wyników projektów European Minimum Incam Network. Prowadzącym był Kucharczyk Maciej, Dyrektor Zarządzający Age Platform Europe, dr Jolanta Perek- Białas, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Wiceprzewodnicząca Rady Polityki Senioralnej.
Przeprowadzono również Panel Dyskusyjny : Aktywne starzenie się społeczeństwa. Jak wykorzystać potencjał osób starszych ?
Paneliści:
- Elżbieta Achinger, Poseł na Sejm RP, Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej;
-  Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie;
-  Jacek Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania Strategicznego;
-  Alina Respondek, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Europejski Program ERASMUS +; Warszawa.
-  dr hab. Piotr Szukalski, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii,ekspert;
-  Andrzej Martynuska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie;
-  Stefan Mac Gill, wiceprzewodniczący UEA (Światowy Związek Esperanta) w Rotterdamie, Holandia;
Obrady Forum III Wieku będą relacjonowane przez media krajowe i zagraniczne.

czytano: 2675 razy

autor: utwlazy.pl

data dodania: 2014-09-10 13:06:10

Oferujemy
  • KAWIARENKĘ LITERACKĄ
  • TEATR I KINO
  • PRZEDSTAWIENIA KABARETOWE
  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
  • ZAJĘCIA KULTURALNE
  • SPORTY WODNE
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
  • Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.dalej 
  • Pierwszy polski Uniwersytet III wieku powstał w 1975r. w Warszawie.dalej 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 42-450 ŁAZY

tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. UTW Łazy. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW. Aktualności, historia, zarząd, rada programowa, zajęcia, wykłady.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna