zapraszamy

Strona główna » Aktualności » zapraszamy

wielkość tekstu: A | A | A

 

 REALIZUJ SWOJE PASJE, WSTĄP W SZEREGI

         UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH

Jeśli pragniesz realizować swoje pasje, pogłębiać wiedzę, poszerzać horyzonty, uprawiać sport, aktywnie spędzać czas zapraszamy do wstąpienia w szeregi Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach. W naszej ofercie znajdują się kreatywne i integracyjne zajęcia w różnego rodzaju sekcjach: kulinarnej, pływackiej, plastycznej, brydż, nordik walking, sportów wodnych, modelkach, gimnastyki ogólnej, tenisa stołowego, sportów zimowych, strzelecka, łucznictwo, żeglarska. Dołącz do nas w roku akademickim 2023/2024.

Zainteresowane osoby proszone są o pobranie i wypełnienie deklaracji przystąpienia do UTW w Łazach ze strony internetowej www.utwlazy lub w biurze:

UTW w Łazach

ul. Spółdzielcza 1

w Łazach

II piętro budynek KTS

 

 

Statut UTW w Łazach

 

                                                                        § 6.

Działalność Stowarzyszenia ma na celu:
a/ zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Stowarzyszenia,

b/ prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki – w formie wykładów, seminariów,  lektoratów języków obcych itp.,
c/ propagowania komunikacji społecznej,
d/ aktywizacja społeczna osób starszych,

e) rozwój indywidualnych zainteresowań,
f) propagowanie turystyki, krajoznawstwa i ochrony zabytków.

-                                                                     §8.

 1. Przy przyjmowaniu członków stosowana jest zasada tzw. „drzwi otwartych”.
 2. Osoba fizyczna ubiegająca się o członkostwo, składa Zarządowi deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wpłaca wpisowe.
 3. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność  do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia.

-                                                                     § 11.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. popierania i promowania działań Stowarzyszenia, zmierzających do wzrostu znaczenia jego roli w środowisku,
 3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, jak również obowiązujących przepisów prawa,
 4.  regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

czytano: 124 razy

autor: utwlazy.pl

data dodania: 2023-07-19 23:27:30

Oferujemy
 • KAWIARENKĘ LITERACKĄ
 • TEATR I KINO
 • PRZEDSTAWIENIA KABARETOWE
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA KULTURALNE
 • SPORTY WODNE
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy jak również opracowanie metod edukacji i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.dalej 
 • Pierwszy polski Uniwersytet III wieku powstał w 1975r. w Warszawie.dalej 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. JESIONOWA 1, 42-450 ŁAZY

tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. UTW Łazy. Ogólnopolska Olimpiada Sportowa UTW. Aktualności, historia, zarząd, rada programowa, zajęcia, wykłady.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna